زنگ نماز بود..رفتم تو نماز خونه که نماز بخونم

پیش بخاری وایساده بودم یهو دیدم چادرم جمع شد از سرم لیز خورد

نگا بهش کردم دیدم سوخته خخخخخ

بخاری چادرمو سوزوند

عاشقش بودددددددددددممم

ولی باز خدا رو شکر اون چادر نو اَمو نپوشیده بودم 

هعــی بیخیالش مهم نیس

امروز برف اومد

تو اصفهان !! مگ داریم؟؟

البته معلوم نبود باد از کجا اورده بودشون اینجا

اصن رو زمین نمیومد ک دو دیقه بود بعد تموم شد

ولی همینم خوب بود

 

(چرا اینقدر هوا سرده اخه؟) خو من برف و بارون درست حسابی میخام

باد به چ دردم میخوره؟

تقصیر من چیه که اصفهان وسط ایرانه ماهم وسط اصفهانیم اخه؟

 

منبع : ◕‿- تــه تغـاری - ‿◕ |چادرمو برف :/
برچسب ها : نماز